Rozhodněte se být úspěšní

Dříve či později nastane den, kdy většina lidí dojde k poznání, že věci se nedějí samy, že věci se nedějí nám, že nejsme jen pasivní věchýtky zmítané vichry osudu, které mohou jen neaktivně čekat, zda shůry dostanou zlatý déšť či pořádné krupobití. My jsme ti, kdo tvoříme náš život, my jsme ti, kdo rozhodujeme, jakým směrem se vydáme. My rozhodujeme o našem úspěchu či neúspěchu, rozhodujeme o tom, zda budeme růst a dosáhneme svých cílů. Vše je jen o našem rozhodnutí, pojďme se rozhodnout se do toho aktivně pustit.

Hledejte, abyste nalezli

A čím dřív si uvědomíte, že právě náš postoj, naše vnitřní vědomé nastavení je to, co velkou měrou ovlivňuje dění kolem nás, je již jen krůček k tomu, abychom své vnitřní nastavení dovedli změnit dle svých představ. První nezbytnou nutností je naučit se komunikovat. To je alfou i omegou mezilidských vztahů, ať již jde o setkávání na pracovišti či v soukromí. Naučte se vše, co nám říká zpětná vazba http://www.motivp.com/clanky/oci, naučme se s ní pracovat a využívat ji ve svůj prospěch. S námi, online a klidně hned.