Správné fungování

Revize kanalizace je důležitá jak pro domovní přípojky, tak i pro dešťovou a splaškovou vodu. Vytvoří-li se někde jezero po dešti, chybou bývá ucpané propustě nebo potrubí. Naši školení odborníci s patřičným vybavením tuto záhadu většinou okamžitě naleznou díky výborným technologiím pomocí kamery. Nicméně prevence je důležitější, aby k podobným situacím nedocházelo.

Odborná pomoc

Naše firma Vám provede revizi kanalizace pomocí kamery a zjistí případné závady, trhliny, deformace v potrubí, které můžete zavčas a s nižšími náklady odstranit. Vyjíždíme s moderní technikou, která se neustále zdokonaluje. Problém, který vznikne, odstraníme bez výkopových prací vnitřním frézováním. Neváhejte, nic nevydrží věčně a náš monitoring leccos napoví.