Založení s.r.o.

Společnost s ručením omezeným stojí na pomezí mezi kapitálovou a osobní obchodní společností. Při je omezení počtu společníků 50, ideální je mít společníků méně a tím mít i větší obchodní podíl v dané společnosti.

Vklady, které jsou pro založení s.r.o. nutné,lze je složit v hotovosti u správce základního jmění, nebo na bankovní účet, který se založí na jméno správce vkladů.Vznikem společnosti se stávají vklady jejím majetkem a společnost s nimi může volně nakládat.

Jak postupovat?


Pro založení s.r.o. je nezbytně nutné doložit příslušná oprávnění k podnikání, jako jsou živnostenské listy, koncese, výpisy z rejstříku trestů, a jiné. Měli byste také pečlivě doložit veškerá vlastnická práva k prostorám,do nichž společnost umístila své sídlo, k čemuž přísluší i souhlas vlastníka,nebo spoluvlastníka těchto prostor.V dané problematice vám jistě pomůže kvalifikovaná společnost, která vám při založení s.r.o. zajistí většinu potřebných úkonů.