Živý a svobodný národ

Romové, národ, který na naše území přišel až z daleké Indie, bývá v současnosti hanlivě označován. Ovšem cikáni, jak o nich mluvíme dnes, nebyli vždy jen vykořisťovatelé státu. Naopak, v minulosti byl tento kočovný národ velice pracovitý.Muži vynikali v kovařině a zámečnictví. Ženy věštily budoucnost z karet. Romové jsou velice hudebně nadaní. V minulosti skákali přes oheň, tancovali a byli nezkrotní. Ženám vlály obrovské, volánové suknice. Do kučeravých vlasů si přišpendlovaly velké, rudé květiny. Milovali, stejně jako jejich mužská polovička zábavu. Mezi jejich hlavní prioritou byla svoboda, i to byl hlavní důvod, proč rádi kočovali, protože chtěli poznávat svět, nechtěli být ničím svázaní. A to jim také vycházelo, než na naše území vstoupili komunisté.

Od maringotek do bytů

Tak, jako Židé, tak i Romové zažili na vlastní kůži vyhlazování. Další velká rána přišla v období normalizace, kdy se museli násilně asimilovat. Maringotky, jejich mobilní domky, museli násilně opustit a začít žít v bytech. Nemohli cestovat, jako ostatní Češi. A to je jeden z důvodů, proč začala vznikat ghetta. Nudili se a byli znechucení životem. Za normalizace museli chodit do práce, protože to bylo povinné. A po sametové revoluci zjistili, že zůstanou-li doma, stát se o ně postará, proto začali vystrkovat růžky a skončilo to tak, jak to v současnosti je.